Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
18.3.2005 / LF
Miljöstödets tilläggsdel fastställd för år 2005
Statsrådet fastslog senaste vecka fördelningsgrunderna för årets nationella tilläggsdel till miljöstödet. Totalt kan 55 miljoner euro betalas ut.
Miljöstödets tilläggsdel kan betalas till jordbrukare på A- och B-områdena. För att få stödet måste jordbrukaren ha en miljöstödsförbindelse som är i kraft och senast i vår i samband med ansökan om de arealbaserade stöden också göra en skild förbindelse om tilläggsdelen. Åland har ett eget miljöstödssystem som skiljer sig från fastlandet.
Tilläggsdelen bestäms skilt för varje odlingsgröda som en procentsats av hur mycket "vanligt" miljöstöd som betalas för grödan. Därför kan tilläggsdelen variera från gård till gård beroende på vilka bas- och tilläggsåtgärder som jordbrukaren valt i miljöstödet.
Procentsatsen för de olika grödorna är: vete 82 procent; maltkorn 68 procent; råg, sockerbeta, stärkelsepotatis, oljeväxter, fiberväxter, proteingrödor och vall 92 procent; fodersäd 4 procent, frilandsgrönsaker 96 procent; äpplen 30 procent och bär 8 procent.
Statsrådet slog också fast ett tak för hur stor tilläggsdelen kan vara för olika grödor. Maximalt får miljöstödets tilläggsdel uppgå till 105 euro per hektar för vete, 84 euro per hektar för maltkorn, 129 euro per hektar för råg, sockerbeta, stärkelsepotatis, oljeväxter, fiberväxter, proteingrödor och vall, 6 euro per hektar för fodersäd, 392 euro per hektar för frilandsgrönsaker, 155 euro per hektar för äpplen och till 50 euro per hektar för bärodlingar.

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab