Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
18.3.2005 / LF
Jordbrukets kostnader lättas med 21,5 miljoner euro
För 21,5 miljoner euro ska kostnaderna inom jordbruket och växthussektorn samt renskötseln lindras. Det ska ske genom en lättnad av energibeskattningen inom de här näringarna. Det här kom regeringen överens om förra veckan i anslutning till förhandlingarna om budgetramarna för de kommande åren.
Hur lättnaderna förverkligas har ännu den här veckan varit en öppen fråga. I beräkningarna har myndigheterna utgått från att en lättnad eller återbäring av acciserna för lätt brännolja på 4,61 cent per liter ganska långt motsvarar en utebliven inkomst för staten på 21,5 miljoner. Då har skatten sänkts till ett absolut minimum på 2,1 cent per liter, som är stadfäst i EU:s direktiv.
Om lättnaden enbart riktar sig till den lätta brännoljan är det särskilt välkommet inom spannmålsodlingen, men växthusodlingen och renhushållningen ska också kunna dra nytta av lättnaden. Vad gäller animalieproduktionen lär nyttan vara störst med en lättnad i elskatten. Många växthusodlare skulle ha nytta av skattelättnader för tung brännolja.
Det är också öppet hur man ska tillämpa lättnaden, om det blir i form av en beräknad sänkning av skatten eller om det blir fråga om en återbäring.

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab