Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
18.3.2005 / LF
Knappt med råg, mycket korn och vårvete
Vårvetearealen växer i år med 12,9 procent till 210.900 hektar. Men på grund av den kraftigt minskade höstvetearealen ser hela vetearealen ut att bli 5,3 procent mindre i år än förra året. Prognosen publicerades i veckan och är gjord av Finska Gallup på uppdrag av Spannmålsbranschens samarbetsgrupp.
Rågarealen minskar kraftigt jämfört med förra året. Enligt Tikes uppgifter från i höstas har rågarealen minskat med cirka sjuttio procent. Eftersom höstens och förvinterns väderförhållanden sannolikt förstört en betydande del av rågen blir den tröskade arealen sannolikt ännu lägre än den sådda arealen. På våren växer rågarealen visserligen en aning i och med sådden av vårråg.
Kornarealen ökar med 5,9 procent alltså 33.000 hektar i år. Sammanlagt väntas kornarealen vara omkring 597.400 hektar. Den goda kvaliteten på maltkornet förra året har uppmuntrat till kornodling.
Havrearealen minskar, enligt prognosen med 1,4 procent alltså cirka 5.000 hektar. Den sådda havrearealen skulle därmed bli 366.400 hektar. Den nedåtgående trenden betecknas som naturlig, eftersom marknadssituationen för havre har varit bekymmersam de senaste åren.
Även oljeväxtarealen minskar. Rybs- och rapsarealen väntas minska med 8,9 procent, vilket leder till en odlingsareal på 75.200 hektar. Nästan en femtedel av förra årets rybsskörd förstördes på grund av de exceptionella väderförhållandena, så många odlare uppgav att de planerar att odla till exempel korn i stället för oljeväxter i år.

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab