Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
16.3.2005 / Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF)
Lantbruksrådgivningen startar nytt bokföringsbolag
Lantbruksrådgivningen i Svenskfinland grundar ett gemensamt bolag för att betjäna landsbygdsföretagare med heltäckande bokföringsservice. Alla bokföringsuppdrag kommer i framtiden att skötas av det nya bolaget, Bokföringssällskapet Ab. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund, Finska Hushållningssällskapet, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Ålands Hushållningssällskap och Österbottens Svenska Lantbrukssällskap grundar ett gemensamt bolag, Bokföringssällskapet Ab, för att på ett effektivt och sakkunnigt sätt kunna erbjuda bokföringstjänster åt landsbygdföretagare i Svenskfinland. Bolaget skall i huvudsak sköta kundernas bokföring, göra upp deras skattedeklarationer och sköta övriga skatterelaterade ärenden. Bokförings- och deklarationstjänsterna riktar sig till landsbygdsföretagare och omfattar jordbruk med därtill hörande biförtjänstverksamhet, skogsbruk, mervärdesskatt och privat verksamhet, t.ex. uthyrning av fastigheter och den privata deklarationsblanketten. Även bokföring och uppgörandet av bokslut för näringsverksamhet som bedrivs av lantbrukare i annan företagsform (privat firma, KB, ÖB, AB) hör till verksamhetsområdet. För tillfället erbjuder samtliga lantbruks- och hushållningssällskap och lantbrukssällskapens förbund någon form av bokföringsservice i egen regi och samtliga organisationer har personer som specialiserat sig på något delområde inom bokföringen och beskattningen. Genom att grunda det gemensamma bolaget kommer man att uppnå fördelar som gagnar jordbrukarna. Den sakkunskap som nu finns inom en enskild organisation kan utnyttjas överallt i Svenskfinland. Man erbjuder gemensamma, flexibla bokföringskoncept som fritt kan väljas av kunderna. Kvaliteten på de utförda uppdragen är hög. Samarbetet inom Bokföringssällskapet ger också garanterad säkerhet för de utlovade uppdragen. Genom att sköta bokföringen via Bokföringssällskapet är tröskeln till mera djupgående ekonomisk rådgivning dessutom låg. Bokföringssällskapet erbjuder samma höga sakkunskap, kundkoncept och prissättning i hela Svenskfinland. Den lokala förankringen är dock stark eftersom bokföringen utförs på det lokala planet i den egna regionen och kopplingen till övrig ekonomisk rådgivning, som fortfarande sköts av lantbruks- och hushållningssällskapen, finns kvar. Till kontaktpersoner i de olika regionerna har utsetts: Stig Andersson (Åland), Henrik Lassas (Nyland), Mats Norrholm (Åboland), Jan-Ove Nyman (Österbotten) och Peter Österman (SLF). De som är intresserade av Bokföringssällskapets tjänster kan vända sig till dem. Bokföringssällskapets styrelse består av Stig Andersson (ÅHS), Jörgen Grandell (FHS), Henrik Ingo (ÖSL), Leif Karlsson (NSL) och Kim Nordling (SLF). Verkställande direktör är Peter Österman, som också jobbar som utvecklingschef vid Svenska lantbrukssällskapens förbund. Helsingfors den 15 mars 2005 BOKFÖRINGSSÄLLSKAPET AB -------------------------------------------------------------------- Tilläggsinformation ges av: Peter Österman, Svenska lantbrukssällskapens förbund, (09) 135 1106; 0400 807 370 Kim Nordling, Svenska lantbrukssällskapens förbund, (09) 135 1035; 040 512 6682 Stig Andersson, Ålands Hushållningssällskap, (018) 329 646; 0457 526 7071 Jörgen Grandell, Finska Hushållningssällskapet, (02) 4690 114; 0400 825 103 Henrik Ingo, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, (06) 319 0202; 050 69 222 Leif Karlsson, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, (09) 135 1244; 0400 860 631
Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab