Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
11.3.2005 / LF
Att odla utan LFA-stöd kan få följdverkningar
Det är osäkert om de åkrar, som i dag är utanför LFA-stödet senare får en chans att komma in i systemet, påpekar NSP:s verksamhetsledare Bjarne Westerlund.
Bakgrunden är det förslag som Finland lämnat till kommissionen om en förlängning av nuvarande miljöstödsavtal. Det ger också jordbrukare, som inom nuvarande förbindelseperiod fyllt 65 år, möjlighet att erhålla miljöstöd i två år framåt.
- Man bör dock beakta att om man fortsätter att odla och då inte längre får kompensationsbidrag, det vill säga LFA-stöd, så är det mycket osäkert om åkrarna senare kan komma tillbaka in i LFA-stödet.
Det gäller med andra ord att undvika en situation då man odlar med miljöstödsförbindelse, men utan LFA-förbindelse.
Risken att bli utanför LFA-stödet gäller även de fall där åkern år 2006 innehas av en markägare som inte idkar jordbruk eller om odlaren inte är med i LFA- eller miljöstödet. Åkern kan alltså bli utanför systemet även i fortsättningen.

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab