Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
11.3.2005 / LF
CAP förmår inte övertyga finländarna
Hela 66 procent av EU:s befolkning anser att den gemensamma jordbrukspolitiken CAP är en bra sak. Det framgår ur en färsk studie från Eurobarometer. Minst övertygad av CAP är man emellertid i Finland, Sverige och Danmark.
Studien baserar sig på representativa utfrågningar hos befolkningen i alla 25 medlemsländer. Jordbrukspolitiken står särskilt högt i kurs på Cypern och Malta. Men finländarna är skeptiska på många punkter.
Hela 73 procent av finländarna tror inte att CAP förbättrar välfärden på landsbygden. Dåligt betygsätts också jordbrukspolitikens möjligheter att överbrygga utvecklingsklyftor mellan regionerna.
Bottennapp blir det på frågan om CAP förmår säkra stabila och rättvisa inkomster för jordbrukarna. Här svarade 63 procent av finländarna nej, det mest negativa resultatet i hela EU-25.
Av finländarna menar 44 procent av jordbrukspolitiken är till större nytta för konsumenter än för jordbrukare medan bara nio procent tyckte tvärtom.
Finländarna har också i tidigare undersökningar givit uttryck för skepsis gentemot den gemensamma jordbrukspolitiken. Enligt en tidigare utvärdering av opinionsundersökningar som har företagits under perioden 1995 till 2003 stöder bara 21 procent av befolkningen i Finland tanken att jordbruket regleras från Bryssel.

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab