Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
11.3.2005 / LF
Nytt rikstäckande fastighetsdatasystem täcker snart hela landet
I Finland håller man på att övergå till ett gemensamt, rikstäckande fastighetsdatasystem. Fastighetsdatasystemet består av ett fastighetsregister, som upprätthålls av 13 lantmäteribyråer och 86 kommuner, och ett lagfarts- och inteckningsregister, som upprätthålls av tingsrätterna.
I och med det nya systemet kan alla data som gäller en fastighet fås i hela landet ur ett gemensamt system. Fastighetsdata kan således fås av alla 423 kommuner som omfattas av tjänsten. Från och med den 1 juni kan de som är bosatta i Raumo be om uppgifter om sina fastigheter i till exempel Anjalankoski. Man kan med andra ord också be om uppgifter om fastighetsgränsen var som helst i Finland.
Genom förnyelsen uppstår ett tätare nätverk av servicepunkter. Utdrag och utskrifter ur fastighetsdatasystemet kan man bland annat få av lantmäteribyråerna, kommunerna, tingsrätterna och magistraterna.
Därtill underlättas datasökningen. Den som önskar fastighetsdata behöver inte nödvändigtvis komma ihåg fastighetsbeteckningen utan kan också söka fram uppgifterna med hjälp av en karta.
I samband med förnyelsen av fastighetsdatasystemet överförs fastighetsregister- och fastighetsregisterkartdata från de gamla systemen till den nya rikstäckande databasen.
Detta innebär att registreringen av fastigheter avbryts tillfälligt i kommunerna under laddningen. Tidpunkten för avbrotten varierar från kommun till kommun beroende på tidtabellen. Tidtabellen för kommunladdningarna finns på adressen www.nls.fi/uktj.
Under laddningen kan inte nya tomter införas i fastighetsregistret. Som följd kan byggprojekt eventuellt fördröjas något om en tomt ännu inte bildats av ett outbrutet område eller en fastighet genom styckning. I mycket brådskande fall kan kommunerna beställa registreringen av Lantmäteriverket.

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab