Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
4.3.2005 / LF
Kommissionens planer hotar LFA-stödet i B-området
EU kommissionen vill ha nya kriterier för de områden som berättigar till betalning av LFA-stöd. Kommissionen har lagt fram ett förslag med fem olika kriterier som kan berättiga till LFA-stöd, men inget av kriterierna passar för finländska förhållanden. I Finland skulle delar av B-området bli utan LFA-stöd från början av 2007 om förslaget går igenom.
Enligt kommissionens förslag är det bland annat medelskörden som skall vara ett kriterium för om ett område kan få LFA-stöd eller inte. Jord- och skogsbruksministeriet har försökt få med den effektiva värmesumman som ett kriterium, men den finns inte med i kommissionens nuvarande förslag.
Men jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja (c) är inte speciellt oroad över situationen. Enligt de uttalanden som han gjorde efter ministerrådsmötet i Bryssel i måndags så kommer kommissionen att bli tvungen att ändra sitt förslag. Flera länder motsatte sig de LFA-kriterier som kommissionen hade lagt fram, bland annat Tyskland och Frankrike.
Bakgrunden till att LFA-kriterierna skall ändras är kritik från EU:s revisionsverk. Revisionsverket har påpekat att vissa av LFA-kriterierna har varit socio-ekonomiska och inte baserade på naturförhållanden. Kriterierna har dessutom varierat mycket mellan de olika länderna. Kommissionen vill därför införa enhetligare kriterier i hela EU.
Förslaget påverkar inte LFA-stödet på A- och C-områdena.

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab