Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
4.3.2005 / LF
Finlands tillämpning av CAP-reformen spikades
Producentorganisationerna och statsmakten kom i tisdags överens om innehållet i det lagförslag bildar grunden för tillämpningen av EU:s nya lantbrukspolitik, CAP-reformen. Regeringen torde avge förslaget till riksdagen i mitten av mars.
De sista öppna frågorna gällde stödet till nötköttssektorn, växtodlingen, vallutsäde, stärkelsepotatis och tackpremien. Man kan säga att förhandlingarna ganska långt gick ut att uppnå enighet om hur man skulle utnyttja möjligheten att använda den så kallade tioprocentsregeln för olika sektorer i tillämpningen av reformen. Enligt regeln ger EU möjlighet att hålla en andel på högst tio procent av CAP-stödet bunden vid produktionen också i fortsättningen.
Parterna enades nu om att tioprocentsregeln tillämpas på stödet till nötsektorn, så att den i sin helhet styrs till dikor och tunga tjurar. Hur man fördelar stödet mellan dikor och tunga tjurar avgörs i ett senare skede.
Parterna kom överens om att binda 73 procent av tjurstödet vid produktionen.
Också inom växtodlingen beslöt parterna att tillämpa den så kallade tioprocentsregeln på oljeväxter, råg och eventuellt också höstvete. Höstvetet kommer eventuellt med eftersom det hör till den samma gruppen som rågen. Man kalkylerar med att det här stödet skulle utgöra högst 50 euro per hektar och för ändamålet reserveras 5,8 miljoner euro.
När det gäller stärkelsepotatis har EU-kommissionen klart sagt, att 60 procent av stödet ska vara bunden till produktionen. För den resterande 40 procentens del beslöt man nu att 40 procent av den ska utbetalas som ett gårdsvist stöd - man talar också om en gårdsvis tilläggsdel eller "top up" - enligt referensen 2000-2002, detta alltså oberoende av den framtida produktionen. Resten av stödet kommer att ingå i det regionala stödet.
I fråga om stödet till odlingen av vallutsäde beslöt parterna att tioprocentsregeln tillämpas för timotej. Produktionsstödet till övrigt vallutsäde överförs till det regionala stödet.
För tackpremiens del beslöt parterna att binda 50 procent av stödet vid produktionen vilket är det maximala som EU ger möjlighet till. Resten av premien överförs till det regionala stödet.

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab