Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
2.3.2005 15:03:11 / Agrolink
Aktivister slår läger i kåtor - kräver stopp på skövling

Greenpeace slår läger i Enare. Aktivister från ett tiotal länder har samlats i övre Lappland för att protestera mot Forststyrelsens skogsavverkningar i området. De tänker stanna ”så länge läget kräver” och märka ut skog som de anser att bör skyddas.

Renskötarna i området har i flera repriser uppvaktat jord- och skogsbruksministern och riksdagens jord- och skogsbruksutskott och krävt att avverkningarna i övre Lappland upphör, men utan resultat.
Som bäst avverkas skog i Nellim nära ryska gränsen.
Kalevi Paadar representerar renskötarna i Nellim, som hör till Ivalo renbetes-lag.
- Vår åsikt har inte beaktats över huvud taget. Forststyrelsen är ett affärsverk och gör vad den vill, säger han.
- De sista bitarna av vårt levebröd håller på att försvinna. Renarna kan inte beta på mark som är täckt av kvistar och efter sommarbetet har de börjat dra söderut. Jag vet inte om Greenpeace-aktionen hjälper men vi hoppas.

Skägglaven livsviktig

Greenpeaces informatör Mikael Sjövall säger att avverkningarna är för-ödande för renskötseln.
- Skägglaven försvinner. Den är livsviktig för renskötseln, utan skägglav kan renarna inte beta fritt. Avverkningarna bryter ned såväl samernas kultur som deras utkomst.
- I dag betalar partihandeln renskötaren 3,50 euro per kilogram renkött samtidigt som renstek säljs för över 40 euro kilot på Stockmann. Kan renarna inte beta fritt och livnära sig på skägglav måste de få hö. Kostnaderna för foder och transporter stiger och marginalerna blir ännu mindre.

Samiska rum

Sjövall jämför renskötarna med finlandssvenskarna.
- Vi talar mycket om behovet av svenska rum. I Enare är 30 procent av invånarna samer men det börjar bli ont om offentliga rum för dem. Renskiljningen är ett rum, där lever det samiska språket eftersom terminologin helt enkelt inte finns på finska. Försvinner renarna försvinner också det viktigaste samiska rummet.
Forststyrelsens avverkningsmål för övre Lappland är 150 000 kubikmeter om året. Renskötarna och Greenpeace anser att det är alldeles för mycket. De vill freda 90 000 hektar skog helt och hållet och den skall nu märkas ut av aktivisterna. De kommer från Estland, Norge, Holland, Tyskland, Nya Zeeland, Irland, Storbritannien, Sverige och Finland. Det handlar om ett tjugotal personer som skall bo i kåtor och containrar så länge det behövs.

WWF stöder

På Finlands naturskyddsförbund ser man med intresse på Greenpeace-aktionen. Förbundet deltar tillsammans med Forststyrelsen och WWF i en så kallad dialogprocess om skogsskyddet i norra Finland men sameområdena är inte med.
- Forststyrelsen ville inte, säger naturskyddsförbundets skogsexpert Sini Harkki. Hon tycker att det är bra att Greenpeace satsar resurser på övre Lappland eftersom där finns väldigt stora gammelskogar som är helt oinventerade.
- Om man vill bevara den traditionella rennäringen så måste någonting göras, säger hon. Situationen är alldeles hopplös, just nu avverkas skog i rasande fart.
Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar som bäst ett program för att sammanjämka skogsvården och renskötseln i övre Lappland. Naturskyddsförbundet vill träffa minister Juha Korkeaoja (c) för att diskutera ett stopp på avverkningarna i de områden som är viktiga för renskötseln.

ANNE SUOMINEN, Hufvudstadsbladet


Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab