Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 27.5.2018
 Grattis Ingeborg
2.3.2005 15:01:05 / Agrolink
Frusen böna trissar upp kaffepriset

Kaffepriset har stigit med mer än 50 procent på världs-marknaden sedan i höstas. Nu märks det också i de finländska konsumenternas plånböcker - och fler höjningar väntar.

Inköpsdirektör Jouko Pih-kanen går runt i råkaffe-lagret på Pauligs fabrik i Nordsjö i Helsingfors. Här töms kaffesäckarna eller bulkcontainrarna, som är den transportform kafferosteriet föredrar.
Bönorna förvaras i silon i lämpliga blandningar och får sedan rätt nyans och arom efter fem-åtta minuter i enorma kafferostningsmaskiner som rymmer 400 kilo.
Men råvaran har blivit dyrare och nu ser marknadsledaren Paulig, tvåan Meira och övriga kafferosterier över sina priser.
Paulig har redan höjt sina priser och effekten är ungefär 10 procent dyrare kaffe i butikerna. Dessutom är det enligt Pihkanen sannolikt att priserna höjs igen inom någon månad.
- Jag tror tyvärr att den prishöjningen är större.
Meira har ännu inte höjt sina priser men enligt avdelningschef Nils Bergström är beslutet fattat.
- Vi är tvungna att höja eftersom världsmarknadspriserna stigit våldsamt.
Handeln är beredd. Kes-ko Livs vice vd Harri Sivula säger att butikspriserna kommer att stiga med tio femton procent i mars-april.
Så stor är höjningen i alla fall om den ska motsvara prisutvecklingen på råkaffe.
Det kan ändå hända att konkurrensen mellan butikskedjorna gör att affärerna tar en del av höjningen på sitt konto.
Finländarna är med en konsumtion på drygt 10 kilo var årligen riktiga kaffemostrar, och kaffet är ett viktigt sätt att locka kunder till butikerna.

Väder och investerare

Sedan i september har priset på arabica-bönor stigit från 80 cent per pund till över 120 cent per pund på kaffebörsen i New York. Ett pund är 453,6 gram.
Den främsta orsaken är att skörden i världens största kaffeland Brasilien verkar bli dålig i år. Vintern - vår sommar - gick hårt åt kaffebuskarna, något Jouko Pihkanen bevittnat med egna ögon.
- Vintern var hård, dagarna varma och nätterna kalla.
En del talar nu till och med om en hotande kaffe-brist - och det har satt i gång placerarna. För förutom klimat och odlingsförutsättningar påverkar också börshandel kaffepriset. Kaffet är en stor spekulationsvara.
I USA köper placeringsfonder kaffekontrakt, så kallade futurer, som de hoppas kunna sälja till hög-re pris då kaffepriset stiger ytterligare.
Fonderna bidrar till att hålla uppe börspriserna, tills de börjar sälja ut sina innehav.
- Då placeringsfonderna ser att det naturligt sker skiftningar i kaffepriset kommer de in och manipulerar det, säger Nils Bergström.
Den starka euron har där-emot dämpat prisutvecklingen i Europa en del. Kaffe-handeln i världen sker i den svagare dollarn.
- Eurons styrka har motverkat så att vi inte behövt höja priserna tidigare.

Från rekordlåg nivå

Konsumenter jublar sällan över dyrare varor, men kaffet är faktiskt billigt om man ser lite längre tillbaka i tiden. Det stiger från den lägsta nivån på ett sekel, en situation som uppstod i början av 2000-talet på grund av stor överproduktion.
För kaffeodlarna är utvecklingen bra. Priserna har varit så låga att många tvingats ta ett kompletterande jobb eller börja odla någon annan gröda, till exempel vallmo som är råvara för kokain och heroin.
- I det långa loppet är det säkert bättre för hela branschen. Odlarna får ett bättre pris, de har råd att gödsla och sköta om kaffebuskarna. Det gör skördarna större, säger Nils Bergström.
Balansen mellan produktion och konsumtion är ändå hårfin. Då priserna stiger lockas folk att producera igen - och om det blir överproduktion sjunker priserna.

ANNA SVARTSTRöM, Hufvudstadsbladet


Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab