Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 fredag 22.6.2018
 Grattis Paula

Arkiv - Nyheter för maj 2014

30.5.2014 MM: Statsrådet överlämnade en proposition om ändring av naturvårdslagen
30.5.2014 JSM: Stöd för program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder kan sökas fram till 30.9.2014
30.5.2014 Holländsk domstol hävde pälsdjursförbud
30.5.2014 EU slår till reträtt om markskyddet
30.5.2014 Ingen klar signal om lösning i ryska grisköttstvisten
30.5.2014 Viputjänsten för ändring av såningsarealer öppnar på onsdag
30.5.2014 Nya nitratförordningen ännu oacceptabel
30.5.2014 Djurskyddsrapporteringen fokuserar på fel saker
28.5.2014 Evira: Gumborovirus av en typ som orsakar allvarlig sjukdom
28.5.2014 Mavi: Landsbygdsverket ger jordbrukarna anvisningar om tillvägagångssätt vid skador orsakade av störtregn
27.5.2014 MMMTike: Allt fler sädesåkrar
26.5.2014 Evira: Tusentals inspektionsbesök på grund av misstanke
26.5.2014 Evira: Lättare för kommuner att anställa veterinärer
26.5.2014 Evira: Något mer försummelser på gårdar med produktionsdjur
26.5.2014 Evira: Något fler djurtransporter än tidigare inspekterades
23.5.2014 Förnyad EU-lagstiftning kan ge fler GMO-produkter
23.5.2014 Svagt EU-stöd för mer djurskydd
23.5.2014 Jord- och skogsbruksidkare kan få obefogade debiteringsbeslut från skatteförvaltningen
23.5.2014 Tung byråkrati försvårar anställningar
23.5.2014 Arealgränsen höjs i nationella stödet
23.5.2014 De produktionsbundna CAP-stöden börjar ta form
22.5.2014 Matskolan: Barnens matskolor har temat bröd och spannmål
16.5.2014 Förhandlingarna om Norges jordbruksavtal strandade
16.5.2014 Vattenfrågor borde ympas in i CAP-regler
16.5.2014 Sista rycket gav mera LBU-pengar på Åland
16.5.2014 Man kan ännu sälja potatis till stärkelse
16.5.2014 Producentpriserna på tomat och gurka har rasat
16.5.2014 Finlands svinköttsproduktion riskerar kollaps
14.5.2014 SLC: Rösta i EU-valet!
9.5.2014 EU kritiseras för slutna trilogmöten
9.5.2014 Cioloș har intresse av förlängt mandat
9.5.2014 Årets elektroniska stödansökan orsakade enorm frustration
9.5.2014 Privatiserad avbytarverksamhet tar död på åländsk mjölkproduktion
9.5.2014 Kamp om LBU-pengar ända in på slutrakan
9.5.2014 Skogsvårdsföreningarna intresserade av medlemskap i SLC
8.5.2014 Evira: Jordgubbarnas och nypotatisens ursprungsland måste uppges
5.5.2014 Evira: Bidödligheten är inte så allmän i Europa som befarat
5.5.2014 Evira: Ta inte äppel- och päronplantor med dig som gåva från Estlandsresan
2.5.2014 EU-länderna dryftar kompromiss om GMO
2.5.2014 USA-delstaten Vermont ska införa GMO-märkning
2.5.2014 En egen lag om tillsyn av ekologisk produktion
2.5.2014 Nya LBU-krav åländsk politisk bomb
2.5.2014 Styrningsområdet för miljöersättningarna ändrades åter

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab