Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 tisdag 17.7.2018
 Grattis Ossian

Arkiv - Nyheter för april 2002

29.4.2002 Woodpoint utvecklingsnätverk inom träförädling
25.4.2002 Uppståndelse kring larm om akrylamid
25.4.2002 Svagt intresse för vattenskyddszoner
25.4.2002 Jord- och skogsbruksutskottet går in för mera kärnkraft
25.4.2002 Överenskommelse om avträdelsestödet kanske klar nästa vecka
25.4.2002 ÅPF:s vårmöte kräver bättre dikovillkor
25.4.2002 Vårbruket har börjat tidigt
25.4.2002 EU-kommissionen höjde importtullar
25.4.2002 EU-ministrar godtog antibiotikaförbud
25.4.2002 Lantbruket kostar för mycket, anser budgetkommissionären
24.4.2002 Christer Örn gör comeback i finsk traktorpulling
23.4.2002 Internationell pälsauktion i Vanda
23.4.2002 Lagen om enskilda vägar föreslås ändra
22.4.2002 Avtal nåddes om maltkorn
19.4.2002 Skogssektorn återhämtar sig till hösten
19.4.2002 Svag prisutveckling svänger företagarinkomsten till minus
19.4.2002 Mjölkkvoten överskreds med 66 miljoner liter
19.4.2002 Växthusstödet till utbetalning vecka 17
19.4.2002 Vårbruket pågår för fullt på Åland
19.4.2002 Spannmål från öst belastar EU-marknaden
18.4.2002 Växthusstödet utbetalas i slutet av April
18.4.2002 Vårflödet förbi i söder, ökar i norr
17.4.2002 Kvalitetsinformationssystem för ökat samarbete
16.4.2002 Förutsättningarna för ekoexport bör utvecklas
16.4.2002 Landskvoten för mjölk överskreds med 66 miljoner
15.4.2002 Johan Prinsén årets växthusodlare
15.4.2002 SLC:s utlåtande om miljöministeriets betänkande
15.4.2002 Förhandlingsresultat om sockerbetorna
11.4.2002 Statens revisionsverk vill begränsa skenbar odling
11.4.2002 Skärpta regler bereds för djurtransporter
11.4.2002 EU skyndar på ny myndighet
11.4.2002 Nio gårdar infekterade av vit potatisål
10.4.2002 Målprogrammet för täckdikning klart
10.4.2002 Genimap upprätthåller åkerskiftesregistret
10.4.2002 Pro Landsbygden priset till Pernå
8.4.2002 Mjölkbranschen skrider till aktion för att stoppa kvotöverskridningen
8.4.2002 Maltkornet ännu utan avtal
8.4.2002 Industrin vill ha en effektivare vinbärsodling
5.4.2002 Lagen om handel med skogsodlingsmaterial förnyas
5.4.2002 Eurokon mjölkade 6.000 kg i genomsnitt
5.4.2002 EU:s smörberg växer
5.4.2002 BSE sprids inte i muskelvävnad
5.4.2002 EU förbjuder tillväxtantibiotika
5.4.2002 Brist på grundstammar bromsar äppelsatsning
5.4.2002 Principbeslutet om Finlands Östersjöprogram blir färdigt denna vår
5.4.2002 Mark får överlåtas också åt deltidsjordbrukare
5.4.2002 Dags söka kvoter för dikobidrag
5.4.2002 Ny typ av potatisbladmögel sprids genom marksmitta
5.4.2002 Vit potatis-cystnematod påträffad i södra Finland
3.4.2002 Lagen om avträdelsepension ändras
3.4.2002 Skogsprogrammet visar vägen för god skogspolitik
3.4.2002 Spältvete odlas igen

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab