Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 onsdag 18.7.2018
 Grattis Fredrik

Arkiv - Nyheter för november 2010

30.11.2010 JSM: Ändringar i bestämmelserna om handel med levande djur och animaliska biprodukter på inre marknad
26.11.2010 FAO vill introducera larver och insekter till middag
26.11.2010 EU:s sockerreform får kritik av revisionsrätten
26.11.2010 EU försöker rädda nästa års budget
26.11.2010 Osäkerhet ännu om CAP-reformen trots kommissionens lugnande besked
26.11.2010 SLC-fullmäktige vill förbättra CAP-reformen
26.11.2010 SLC godkände nationella stödpaketet
23.11.2010 Tike: 2000-talets minsta spannmålsskörd – 3 miljarder kilo
23.11.2010 Evira & Tike: Andelen spannmål av kvarnduglig kvalitet stor trots att spannmålsskörden blev liten
19.11.2010 Hälften av äggproducenterna i Österbotten slutar
19.11.2010 Bönderna måste påtala livsmedelskedjans snedvridna prisbildning
19.11.2010 Cioloş avvaktar med hjälp till köttproducenter
19.11.2010 EU blir utan budget 2011 efter strandad förlikning
19.11.2010 SLC: Oro kring CAP avvärjd
19.11.2010 Strid om CAP-förslaget in i det sista
19.11.2010 Debatten har startat om en grönare jordbrukspolitik
19.11.2010 JSM: Ny skogscentralorganisation
19.11.2010 JSM: Skogsägare ges möjlighet till spridning av biologiska växtskyddsmedel från luften
19.11.2010 JSM: Statsrådet fattade beslut om investeringsstöd för gårdsbruk 2011
19.11.2010 Minister Anttila: Kommissionens meddelande om EU:s jordbrukspolitik ett bra underlag för förhandlingar
15.11.2010 skötesel och användning av skog
15.11.2010 lodjursstammens storlek och jakt
15.11.2010 sjukdomar inom svinsektorn
12.11.2010 Utlåtande om utkastet till ändring av 12 § i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät
12.11.2010 SLC stöder förslaget om energistöd för klenvirke
12.11.2010 SLC stöder lag som ska underlätta bondesamarbete om marknaden
12.11.2010 Brasilien tar EU-tvist om fågelkött till WTO
12.11.2010 EU vill ha snabba avtal med WTO och Mercosur
12.11.2010 Grekland fördelade otillåtna EU-stöd
12.11.2010 EG-domstolen avvisar offentliga stödlistor
8.11.2010 Lantbruksräkningens sista uppgiftsinsamlingsomgång inleds
8.11.2010 Utlåtande gällande regeringens förslag till lag om energistöd för klenvirke och ändringar av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk
5.11.2010 Förlikningskommitté söker kompromiss om EU-budget
5.11.2010 Ålands Försöksstation bantas, ordföranden avgår i protest
5.11.2010 Maskinhallar kommer med i investeringsstödet
5.11.2010 Friktionsfritt samarbete mellan vindkraftbolag och markägare i Nämpnäs
5.11.2010 Riksdagsutskott kräver sänkt gräns för återbäringen av energiskatt
5.11.2010 Stor potatisexport till Ryssland

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab