Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 söndag 24.6.2018
 Grattis Johannes, Johan

Arkiv - Nyheter för januari 2009

30.1.2009 EU:s exportstöd får häftig kritik
30.1.2009 EU-kommissionen godkände naturvårdsåkrar
30.1.2009 Åland vill ha vaccinering mot blåtunga
30.1.2009 Åländsk storsatsning för frukt och grönt
30.1.2009 Liten ljusning syns i efterfrågan på timmer
23.1.2009 Älgkorv på gröna veckan utan finländsk medverkan
23.1.2009 EU-länder godkänner återgång till exportstöden
23.1.2009 EU återinför exportstöd för att stötta mjölkbönder
23.1.2009 Brännoljan väntas bli dyrare mot sommaren
23.1.2009 Gödselprisen ska vara rimliga
23.1.2009 Ännu inget besked om omstruktureringsstödet till sockerbetsodlare
23.1.2009 Förhandlingarna fortsätter om nationella stödpaketet
22.1.2009 JSM: En ny förordning skapar spelregler för glutenfria livsmedel
22.1.2009 JSM: Också i fortsättningen trygga, miljövänliga gödselfabrikat till en rimlig kostnad
22.1.2009 Utlåtande om förslaget till jord- och skogsbruksministeriets genteknikstrategi och åtgärdsprogram för 2009-2013
22.1.2009 Utlåtande om utkast (12.12.2008) till landsbygdspolitiskt helhetsprogram 2009-2013
16.1.2009 JSM/TIKE: Lantbruksstatistisk årsbok 2008 har utkommit
16.1.2009 Anmäl dig till SLC:s ungdomsutbildning 17-18 februari
16.1.2009 Bara smärre ändringar i CAP efter år 2013
16.1.2009 Rekommendationsavtal ger klarare spelregler vid grävarbeten
16.1.2009 Nya förordningar för med sig både restriktioner och lättnader för djurägarna
16.1.2009 Måttligt med ansökningar om investeringsstöd
16.1.2009 Metsä-Botnias fabrik i Kaskö läggs ner
9.1.2009 Tjeckien vill bädda för CAP efter år 2013
9.1.2009 Franska producenter bötfälls för BSE-kartell
9.1.2009 Världsmarknadspriserna på vete stiger
9.1.2009 Nya regler kring stöd för skogsförbättring i sommar
9.1.2009 Rekordmånga nya ekoodlare i år
5.1.2009 JSM: Arbetsgrupp föreslår utveckling av förvaltningen av jordbrukarstöden
5.1.2009 JSM: Ändring av 20 § i lagen om gårdsstöd stadfäst
5.1.2009 JSM: Ändringarna i livsmedelslagen i kraft 2009
2.1.2009 Omfattande lättnader i EUs växtskyddspaket
2.1.2009 Jordbruksinkomsten i EU minskade med 4,3 procent
2.1.2009 Dålig lönsamhet kan ge räntebefrielse
2.1.2009 SLC säger nej till förhandlingsresultat
2.1.2009 Frikopplingen största besvikelsen enligt Mats Nylund
2.1.2009 Nordliga stödet frikopplas helt för svin och fjäderfä

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab