Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 onsdag 18.7.2018
 Grattis Fredrik

Arkiv - Nyheter för januari 2004

30.1.2004 Bryssel vill stärka Europas ekobönder
30.1.2004 EU beviljar exportbidrag för svinkött fram till april
30.1.2004 Metsonätverk omfattar svenska Österbotten
30.1.2004 Kemira höjer sina gödselpriser
30.1.2004 Ännu tid att svara på LF-enkät
30.1.2004 Åländskt jordbruksmuseum föreslås lyfta fram kvinnors arbetsinsatser
30.1.2004 Landsbygdens Hus öppnades i Bennäs
30.1.2004 Nationell växtskyddsstrategi klar
30.1.2004 Synenämnder föreslås avgöra tvister vid granskningsbesök
30.1.2004 Nationella stödpaketet fastställt
30.1.2004 Arbetet med de nya stödsystemen har börjat
23.1.2004 Franz Fischler avgår i höst
23.1.2004 Fischler håller fast vid sockerreform, men vill lägga fram ett nytt förslag
23.1.2004 Fischler vill ha exportstöd för svinkött
23.1.2004 Mats Nylund kandidat i Europaparlamentsvalet
23.1.2004 Skogsvårdsföreningarna blev färre
23.1.2004 Fler agrologstuderande söks i Österbotten
23.1.2004 Sockerbetsodlarna är bekymrade för om landskvoten kan fyllas
23.1.2004 Fjolårets nationella stöd för växtodling kan nu utbetalas
23.1.2004 Stödpaketet bordlades
16.1.2004
16.1.2004 Irland ställer in ministermöte
16.1.2004 Aktivt agrarråd möts under irländsk ledning
16.1.2004 Brister i tyska BSE-rutiner
16.1.2004 Priset på svin börjar återhämta sig
16.1.2004 Sydeuropa ny marknad för skandinavisk havre
16.1.2004 Prissättningen för oljeväxter ändras
16.1.2004 Vad ska kalven heta?
16.1.2004 Svagt intresse för att producera ägg enligt de framtida reglerna
16.1.2004 Kosmetisk ändring i det nationella stödpaketet
16.1.2004 MTK sade också nej till stöduppgörelsen
16.1.2004 Beslut om CAP-stödmodell måste fattas under början av året
16.1.2004 SLC-basen vill prioritera nästa års totalreform
9.1.2004 Virkeshandeln i Nyland tryggad till sommaren
9.1.2004 BSE-kon i USA härstammade från Kanada
9.1.2004 Tyska producenter varnar för lågpriskedjornas mjölkpolitik
9.1.2004 Irland tog över EU-rodret
9.1.2004 Ny märkning av A-klass ägg införd
9.1.2004 Nu är rätt tid att påverka sockerpolitiken
9.1.2004 Kimitobo blir ny åländsk hushålls-VD
9.1.2004 SLC-fullmäktige förkastade det nationella stödpaketet
8.1.2004 Godkänner inte stödpaketet
7.1.2004 NSP med i ett EKO samarbetsprojekt
2.1.2004 Försöksprojekten inom ramen för METSO-programmets samarbetsnät
2.1.2004 Elpriset steg med en femtedel på ett år
2.1.2004 Lantbrukshandeln normalt livlig i slutet av året
2.1.2004 Konkurrens inom julgranshandeln
2.1.2004 NSP i samarbetsprojekt om eko
2.1.2004 Kalvstation på knivseggen
2.1.2004 Överskridningen av mjölkkvoten väntas bli liten
2.1.2004 Nationella stödnivåer för fjolåret fastställda
2.1.2004 Miljötillstånden blir kännbart dyrare
2.1.2004 SLC:s fullmäktige behandlar stödpaketet
2.1.2004 LF i postlådan på måndagen

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab