Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 onsdag 18.7.2018
 Grattis Fredrik

Arkiv - Nyheter för december 2006

29.12.2006 Ny lagstiftning tryggar djurens välbefinnande under transporter
28.12.2006 Förändringar som årsskiftet 2006/2007 för med sig i jord- och skogsbruket
22.12.2006 God växthälsa tryggas genom lagen om växtskyddsmedel
22.12.2006 Ännu inget beslut om allmänna skördeskadeersättningar
22.12.2006 Kalkning och certifierat utsäde faller bort ur miljöstödet
22.12.2006 Miljöministrar stöder Österrikes förbud mot GMO-majs
22.12.2006 Jordbruksministrar diskuterade sockeröverskott
22.12.2006 Landsbygden gynnas i nästa års EU-budget
22.12.2006 Kommissionen föreslår en slankare jordbrukspolitik
22.12.2006 Britter saluför vit jul på auktion
20.12.2006 Reglerbar dränering minskar försurning
20.12.2006 Programmet för övervakning av salmonella hos fjäderfä effektiviseras
18.12.2006
15.12.2006 Hårdare kamp om företagsstöden i Nyland
15.12.2006 Stor tveksamhet bland Nylands betproducenter inför nästa säsong
15.12.2006 Nej till åländskt tilläggsstöd för sockerbetor
15.12.2006 Österbotten redo för nytt skogsförbund
15.12.2006 Jordbrukarna vill inte bli beskyllda för andras utsläpp
15.12.2006 Statsrådet sätter tidsfrist för förhandlingar också framöver
15.12.2006 Korkeaoja hoppas på diskussion om stödens betydelse
14.12.2006 Direkt länk mellan SLC:s extranet och MTK:s Reppu skogssidor
12.12.2006 Jordbruket i Finland utvecklas mot allt större gårdsbruksenheter
8.12.2006 Rekordvarm höst i hela Europa
8.12.2006 Förbjudna preparat skakar tysk agrarhandel
8.12.2006 Energipriser och dålig skörd pinar mjölkbönder
8.12.2006 Kalkning godkänns knappast som åtgärd i miljöstödet
8.12.2006 Stora omställningar på gång inom EU:s jordbrukspolitik
8.12.2006 SLC:s fullmäktigepresidium och centralstyrelse återvaldes
8.12.2006 SLC-fullmäktige godkände nästa års stöd
4.12.2006 SLC:s fullmäktige samlas till höstmöte i Helsingfors
1.12.2006 USA på väg att tillåta mjölk från klonade kor
1.12.2006 Näringsbelastningen skall ner 30 procent
1.12.2006 Vattenskyddet engagerar ÖSP
1.12.2006 Morötter för biobränslen nu
1.12.2006 Lantbrukssällskapen satsar på bioenergirådgivning
1.12.2006 Gårdsstödet på kontot före julen
1.12.2006 Nationella stödpaketet för nästa år klart
1.12.2006 Intentionsavtalet om Skogsägarförbundet Kusten undertecknades

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab