Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 onsdag 18.7.2018
 Grattis Fredrik

Arkiv - Nyheter för oktober 2010

29.10.2010 EU avstår från nolltolerans för GMO
29.10.2010 Ryssland kan inte exportera spannmål
29.10.2010 Öka inte spannmålsarealen uppmanar NSP:s styrelse
29.10.2010 Lagförslag om Sibbo storskogs nationalpark på utlåtanderunda
29.10.2010 Regeringens misstag att stödet för energived lider underskott
29.10.2010 Regeringen enades om stöd för uttag av energivirke
25.10.2010 Lantbruksräkningen förflyttas söderut
22.10.2010 EU vill omfördela jordbrukets budget
22.10.2010 EU:s miljöministrar vill precisera ny lag om GMO
22.10.2010 EU vill förbjuda klondjur för de närmaste fem åren
22.10.2010 EU:s jordbrukare satsar nu på spannmål
22.10.2010 Nylund hoppas på ändringar i vattenlagen
22.10.2010 Landsbygdsverkets direktiv om övervakning återtogs
20.10.2010 SLC slöt medlemsförmånsavtal med Ekokem
15.10.2010 Landsbygdskvinnans dag firas i dag
15.10.2010 SLC sågar EPV:s andelslagsmodell för markägare kring vindkraftverk
15.10.2010 Utbetalningsuppehållet blir tre veckor långt
15.10.2010 ÖSP föreslår prisgaffel på spannmålskontrakt
15.10.2010 Copa och Cogeca kritiserar CAP-förslaget
15.10.2010 Jämnare gårdsstöd men ingen flatrate
15.10.2010 EU-kommissionen föreslår gårdsstöd med flera element
12.10.2010 Wakka-medlemsförmånen har förnyats
8.10.2010 Övervakningen av nötgårdarna skärps
8.10.2010 Energiskattebördan för växthusodlare skyfflas över på nästa regering
8.10.2010 Högre spannmålspriser kompenserar inte jordbrukets inkomstbortfall
8.10.2010 EU gläntar på interventionslagren
8.10.2010 Vetepriset dök också hemma
8.10.2010 EU-exporten blomstrar men vetepriset gav efter
1.10.2010 Rysk torka stegrar köttproduktionen
1.10.2010 Mercosur vässar klorna inför nästa EU-runda
1.10.2010 Skogspengar slut - igen
1.10.2010 Ny lag öppnar för småskalig livsmedelsproduktion
1.10.2010 Gödselpriset stiger med drygt 4 procent
1.10.2010 Dyrare spannmål men odlaren blir fattigare

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab