Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 onsdag 18.7.2018
 Grattis Fredrik

Arkiv - Nyheter för februari 2003

28.2.2003 Aminosyror kan ersätta proteinfodret i framtiden
28.2.2003 Kvotpriserna steg kraftigt senaste år
28.2.2003 Lantbruksinkomsten i Finland steg i fjol
28.2.2003 Minskade utsläpp av växthusgaser från Finlands lantbruk
28.2.2003 Trögt för gengrödor trots nya regler
28.2.2003 WTO-reformförslag attackeras från alla håll
28.2.2003 Förnyad fransk attack mot CAP-reformen
28.2.2003 Bråk om certifiering av skog i Tyskland
28.2.2003 Motti-simulatorn förutspår framtida gallringsbehov
28.2.2003 Nytt andelslag i träenergibranschen
28.2.2003 Nu har skogsägaren bollen i naturskyddet
28.2.2003 Åbolänningar missnöjda med Kustens skogscentral
27.2.2003 Rätten att utfärda fiskeförbud utvidgas
26.2.2003 Projektledare
21.2.2003 Efterfrågan på tallmassaved och rötskadad gran är bara tillfällig
21.2.2003 Mjölkgenen hos kor lokaliserad
21.2.2003 Kvothandel och referensperioder i EU:s mellanreform bekymrar riksdagsutskott
21.2.2003 Hur myndigheterna skall klara av lantbruksreformen är ett frågetecken
21.2.2003 Producentpriserna sjönk under år 2002
21.2.2003 Finland har Europas yngsta lantbrukare
21.2.2003 Många gårdar helt beroende av stöd
21.2.2003 EU återkräver stödpengar
21.2.2003 Dödläge i WTO-samtalen, Doha-rundan i fara
21.2.2003 EU-länderna ska få mer frihet att besluta om statliga stöd
17.2.2003 Bra start på Metso-programmet
14.2.2003 Tapio kompletterar sina skogsvårdsrekommendationer
14.2.2003 Elektronisk anmälan om avverkning möjlig nästa år
14.2.2003 Pälsfarmarna firade jubileum och avsked
14.2.2003 Områdena för lantbrukarnas avbytarenheter har klarnat
14.2.2003 Husrannsakansparagraferna avstyrdes i riksdagen
14.2.2003 Rikssvensk blir VD för det nordiska svinavelsbolaget
14.2.2003 Regeringen verkar vara något inställsam till mellangranskningen
14.2.2003 Tyska och franska producenter bildar front mot mjölkreformer
14.2.2003 EU vill ha åsikter om ekojordbruk
14.2.2003 EU slog fast budgetramarna
14.2.2003 Kommissionen prövar stöd till maskinringar
14.2.2003 WTO föreslår avveckling av alla exportsubventioner
11.2.2003 LPA: Ny områdesindelning för lantbrukarnas avbytarenheter
10.2.2003 SLC:s medlemsförmåner år 2003
7.2.2003 Topposition inom hälsobefrämjande livsmedel
7.2.2003 Avtal om friluftsleder nu officiellt
7.2.2003 Lagen om enskilda vägar ändrades
7.2.2003 Bidrag finns för förnybar energi
7.2.2003 FHS utreder behov av närslakteri i Åboland
7.2.2003 Kommissionen vill ha förlängt förbud mot djurmjöl
7.2.2003 EU begränsar stödet för export av slaktdjur
7.2.2003 Japan och Norge sluter upp bakom EU i WTO-förhandlingarna
7.2.2003 Ryssland sade upp köttimportlicenserna
7.2.2003 Sockerproduktionen nådde rekordnivåer
7.2.2003 Potatisstärkelseindustrin bävar inför utvidgningen
7.2.2003 Maltkornsförhandlingar drar ut på tiden
6.2.2003 Avtal om friluftsleder nu officiellt
4.2.2003 Lantbruksfakta för år 2002

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab