Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 onsdag 18.7.2018
 Grattis Fredrik

Arkiv - Nyheter för februari 2009

27.2.2009 JSM: Statsrådet fastställde nivåerna för vissa 2008 års stöd
27.2.2009 JSM: Reglerna för ersättning av skador som orsakats av hjortdjur och stora rovdjur förnyas
27.2.2009 JSM: Skogsforskningsinstitutet fick ny direktion
27.2.2009 Ekobranschen trotsar finanskris
27.2.2009 Svenska bönder räknar träd för EU-stöd till betesmarker
27.2.2009 Ålands jordbruksminister vill se Åland GMO-fritt
27.2.2009 SLC kräver Anttila på lösning om stödet för djurens välmående
27.2.2009 Omfattande sorkskador i skogarna redan nu
27.2.2009 Skogsindustrin vill ha ner virkespriserna
20.2.2009 Livsmedelsfusk hotar konsumenternas säkerhet
20.2.2009 Danisco Sugar får övertas av Nordzucker
20.2.2009 Kölden gynnar kalkspridningen
20.2.2009 Nu ska problemen med sura sulfatjordar bekämpas
20.2.2009 Skärpta krav på växthusteknik
20.2.2009 Parlamentet får mer makt i jordbruksfrågor
19.2.2009 JSM: Statsrådet godkände förslaget till ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
18.2.2009 JSM/TIKE: Över hälften av äppelträdgårdarna är redan svagväxande
16.2.2009 JSM/TIKE: Största delen av de svingårdar som slutat har lagt om till växtodling
13.2.2009 Mindre EU-mjölk trots höjda kvoter
13.2.2009 Italiens mjölköverskott blir lagligt i början av april
13.2.2009 Nya foderlagar ska ge bättre livsmedelssäkerhet
13.2.2009 SLC bäst på att värva kunder till företagshälsovården i fjol
13.2.2009 Små livsmedelsföretag saknar begriplig information om krav
13.2.2009 Ilska bland storfarmarna i Österbotten
11.2.2009 JSM/TIKE: Det finns 124 miljoner kilo matpotatis i gårdarnas lager
6.2.2009 Island kan snart bli EU-medlem
6.2.2009 EU-kommissionen försvarar exportstöden
6.2.2009 Rikligt med mjölk på världsmarknaden
6.2.2009 Nytt preparat testas mot rönnbärsmal
6.2.2009 Genombrott låter vänta på sig på spannmålsmarknaden
6.2.2009 Producenterna och staten enades om nationella stödet till svin och fjäderfä
4.2.2009 Kurs för mjölkgårdar med investeringsplaner 17-18.2

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab