Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 fredag 22.6.2018
 Grattis Paula

Arkiv - Nyheter för december 2004

23.12.2004 Landsbygdens Folk tar julpaus
23.12.2004 EU-kommissionen blåste av flygekorrtvist
23.12.2004 Lissabonstrategi riskerar utlösa nya reformer
23.12.2004 Jordbruksinkomsten steg mest i EU:s nya medlemsländer
23.12.2004 Blomsterhandeln spår bra julförsäljning
23.12.2004 Ekoköttutbudet minskar
23.12.2004 SLC:s styrelse diskuterade stödfördelningen mellan regioner och produktionsinriktningar
23.12.2004 Stöduppgörelse efter nyår
22.12.2004 Nästan var tredje gård bedriver annan företagsverksamhet
20.12.2004 ÖSP är besviken över den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen
17.12.2004 Nya EU-kommissionen stöder ekologisk odling
17.12.2004 Agrarutgifterna spelknapp i grälet om EU:s långtidsbudget
17.12.2004 Nu kan TE-centralerna fatta beslut om startstöd
17.12.2004 Inga löften om stora ändringar i slaktrutinerna
17.12.2004 Drastiskt minskad sådd av höstvete och -råg
17.12.2004 Inga allmänna skördeskadeersättningar, men enhetspriset på matindustripotatis höjs
17.12.2004 Årets granskningar är gjorda
17.12.2004 Jord- och skogsbruksministeriet grundar nytt landsbygdsverk
17.12.2004 Mats Nylund övertar ÖSP-rodret efter Nils-Anders Granvik
15.12.2004 Den besådda arealen för höstvete och -råg minskade dramatiskt
14.12.2004 Mats Nylund ny ÖSP-ordförande
10.12.2004 PEFC utvidgas till nya världsdelar
10.12.2004 Aktiva insatser behövs för att klara certifieringens krav
10.12.2004 Målsättningen är fler och snabbare bredbandsförbindelser
10.12.2004 Ålands grönsaksodlare satsar stort
10.12.2004 Vetearealen ökade med nästan en fjärdedel
10.12.2004 Flexiblare regler för avträdelsestöd
10.12.2004 SLC:s skatteutskott påminner om skattereformens effekter
10.12.2004 LFA-tillägget till kommissionen - utan producenternas välsignelse
3.12.2004 Personval vid SLC:s förbundsfullmäktiges höstmöte i Helsingfors
3.12.2004 SLC:s fullmäktige är besviken på regeringen
3.12.2004 Italien toppar listan över EU-bedrägerier
3.12.2004 EU-finansministrar strök i agrarbudgeten
3.12.2004 13 miljoner extra i ersättningar för skördeskador
3.12.2004 MTK omvalde Esa Härmälä
3.12.2004 Nytt avbytarsystem får åländskt mothugg
3.12.2004 LFA-tillägget kan bli ödesfråga för husdjursproduktionen
3.12.2004 Gustav Kass ger över åt Stefan Thölix
3.12.2004 Irritation i SLC-fullmäktige över turerna kring LFA-tillägget
3.12.2004 Jordbruket lämnades utanför inkomstpolitiska uppgörelsen
2.12.2004 Oljepriset rasade
1.12.2004 SLC:s fullmäktige samlas till förbundsfullmäktiges höstmöte den 1 december 2004

Annonser
 © Copyright 2001, Agrolink Ab